Suomen Nettikaupan Suosittelija -järjestelmän sopimusehdot

 

  1. Sopimusehtojen soveltaminen

Suomen Nettikauppa SNK oy vastaa siitä, että sopimuksen toteutus tapahtuu sillä tavoin ja niillä ehdoilla kuin hyväksytyssä sopimuksessa on mainittu. Jollei näissä ole toisin määrätty, koskevat sopimusta seuraavat yleiset sopimusehdot.

 

  1. Palkkiot

Suosittelupalkkio verkkokursseista on 50% toteutuneesta arvonlisäverottomasta myyntihinnasta.

Suosittelijalle maksetaan hänen ansaitsemansa palkkiot hänen valintansa mukaan joko lahjakortteina tai suosittelijan toiminimen tai yrityksen tilille. Kun suosittelija haluaa palkkionsa osin tai kokonaan, hän ilmoittaa siitä sähköpostitse osoitteeseen info@suomennettikauppa.fi. Pienin maksettava palkkio on 100€. Palkkioita maksetaan enintään kerran kuussa. Kaikista palkkioista vähennetään ne asiakaspalautukset, joissa asiakkaan rahat palautetaan. 

 

  1. Sopimusehtojen ja palkkiojärjestelmän voimassaolo

Suomen Nettikauppa ilmoittaa tarvittaessa uuden palkkiojärjestelmän ja sopimusehdot kalenterivuoden ensimmäisen viikon aikana. Suomen Nettikaupalla on oikeus muuttaa palkkiojärjestelmää yksipuolisesti. Mahdollinen muutos koskee kaikkia palkkioita muutoksen ilmoitusajankohdasta eteenpäin.

 

  1. Suosittelijaa koskevat erityisehdot

Suosittelijalla ei ole oikeutta Suomen Nettikaupan käyttämiin käsittelymenetelmiin, tietokoneohjelmiin, asiakasrekisteriin tai osiin niistä tai mihinkään muuhunkaan dataan. Suosittelija vakuuttaa olevansa vähintään 18-vuotias lähettämällä rekisteröintilomakkeen.

 

  1. Suosittelun lopettaminen

Suosittelija voi lopettaa suosittelutoiminnan yksipuolisesti milloin tahansa.

 

  1. Voimassaolo 

Sopimusehdot ja palkkiojärjestelmä ovat voimassa aina kalenterivuoden kerrallaan. Suomen Nettikauppa ilmoittaa mahdollisista muutoksista sähköpostitse suosittelijoille vuosittain joulukuun aikana

 

  1. Sopijapuolet

Suomen Nettikauppa SNK oy

Hatanpään Puistokuja 30

33900 Tampere

2929102-4

ja toisena sopijana Suomen Nettikaupan suosittelijaksi ilmoittautunut henkilö tai yritys.

 

  1. Luottamuksellisuus ja salassapito

Suosittelija noudattaa toiminnassaan lainsäädännössä annettuja salassapitoa ja julkisuutta koskevia säännöksiä. Sopijapuolet pitävät toisiltaan saamansa salassa pidettäväksi tai muuten luottamukselliseksi tai liikesalaisuudeksi katsottavan aineiston salassa eivätkä käytä tietoja muuhun kuin sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin. Salassapitoa ja luottamuksellisuutta koskevat määräykset ovat voimassa sopimuksen päättymisen jälkeenkin.

 

  1. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Mikäli tästä mahdollisia aiheutuvia erimielisyyksiä ei voida sopia neuvotteluin, asia ratkaistaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa.